تبلیغات
مسعود جویبار - اس ام اس زیبا 3
مسعود جویبار
مسعود جویبار
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اینجا یه اتاقک کوچولو واسه داد زدنه . ما هم کم و بیش جونی داریم تا بخوایم خرج فریاد بکنیمش . شما هم اگه خواستی سبک شی فریاد بزن . کی به کیه ؟ خوش اومدی

مدیر وبلاگ : مسعود جویبار
نویسندگان
از دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است…… فدای
همت آن دشمنی که یکرنگ است

My heart is nostalgic from my bichrome friends…I immolate to my enemy that is
homochromatic.

——————————–

دیل کارنگی می گوید :«تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد.»

Diel says: a smile has no price but has so profit.

——————————–

«در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن، بیش از نیاز به نان است.» مادر ترزا

In this world needs to love and being loved is more that bread.

——————————–

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد…غمهای زمانه را فراموشم کرد

It told me grief of stories so that I forget grief of time. (Of mine)

——————————–

ای داد دوباره کار دل مشکل شد…نتوان ز حال دل غافل شد
عشقی که به چند خون دل حاصل شد…پامال سبکسران سنگین دل شد

Oh again my heart work get hard…I can’t be unwitting from my heart

A love that I acquired hardly…was been trampled with some light headed ones.

——————————–

عشق فرآیندی است که در طی آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعی ات نزدیک تر بشوی،
نه آن چه من می خواهم.»دوسنت اگزوپری

Love is a way that I help you on it to be more near to your fact not to what I
want.

——————————–

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود
میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شك دارند؛ پس دوستشان بدار اگر
چه دوستت نداشته باشند…!

**دکتر علی شریعتی**

Don’t be upset from people, because they are upset too, they are alone but they
run away from themselves because they are in doubt about themselves & about
their love &their fact, so love then even when they don’t love you…

——————————–

عشق تو تعطیلی نداره ،‌به فكر خودت نیستی فكری به حال خستگی ما بكن
ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم …

Your love in my heart doesn’t have rest, you don’t worry about yourself be worry
about my tiredness, I am your gaga everyday to late hours at night.

——————————–

زندگی درك همین امروز است . ظرف دیروز پر از بودن توست . شاید این خنده كه امروز
دریغم كردی ، آخرین فرصت همراهی ماست.

Life is to understand today; yesterday was full of you, May this smile that you
withhold it today was our last fortune to be together.

——————————–

به نام خدایی كه هستی را با مرگ ، دوستی رابی رنگ ، زندگی را با رنگ ،‌عشق را
رنگارنگ ، رنگین كمان را هفت رنگ ، شاپرك را صد رنگ …و من را دلتنگ دوستان آفرید

In the name of God who created the life with death, created the colorless
friendships, created the life with colors, the love colorful, the rainbow in7
colors, the moth in 100colors & created me nostalgic…

——————————–

تا حالا دیدی کسی به اس ام اس حسودی کنه ؟ من حسودیم میشه ! چون اس ام اس می تونه
بیاد پیشت اما من نمی تونم بیام!

Did you know one that envy sms? I envy! Because the sms can come to you but I
cant!

——————————–

شب بهت اس ام اس دادم که بگم : دنیام تاریکه مثل شب ، تنهام مثل ماه ، کوچیکم مثل
ستاره ، اما دوستت دارم قد آسمونی که اندازه نداره …

I send you a sms at night to say: my world is as dark as night, I am alone just
as moon, I am small as stars, but I love you as the gauge of this sky that has
no limit.

——————————–

اگه مردونگی مُرده ، اگه رفاقت رنگ باخته ، اگه عشق دیگه معنا نداره ، اگه دنیا
پُره نامردیه ، اگه آرامش خواب و رویاست …به تو چه !!! تو اس ام اس بده !

If the manhood died, if the friendship went colorless, if the world is full of
cowards, if the solace is jusr a dream, what is that to you? You send just sms!

——————————–

گفتی تو دلم اول و اخر خودتی
از هرچه که دارم بهترینش خودتی
خندیدم و زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده ی قصه های من خر خودتی!!!

You said: you ere the first & the last in my heart

You are the best of mines.

I laughed and told in my heart:

O prince of my stories, you are stupid yourself.

——————————–

اس ام اس خوشحالی پی در پی
اس ام اس دلخوشی بیكاران
در فرودست انگار یك نفر منتظر است
پس خسیسی نكنیم !

Sms is continuate happiness

Sms is cheer of idles.

One is waiting somewhere

So don’t be stingy.

——————————–

نمی دانم گنجشکها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگه را می شناسن. و نمی دانم چند نفر
شبیه من هستند که تو دیگه مرا نمی شناسی

I don’t know how the greenfinches can recognize each other, & I don’t know how
many are look like me that you don’t know me!

——————————–

به اندازه یک کیلو خاکشیر دوستت دارم. اگر شمردی می فهمی چقدر دوستت دارم

I like you as the gauge of dust, if you account you will know how much I love
you!

——————————–

وقتی بدانم که یک لحظه به یادم هستی، تمام عمرم را فدای آن لحظه می کنم

If I know that I am your mind just a moment, I will immolate my all life to that
moment!

——————————–

در ساحل سرخ دلت اسم کسی را حک نکن. به اینکه من دوستت دارم حتی یه ذره شک نکن

Don’t carve ones name in you heart beach, don’t be in doubt about my love.

——————————–

دوست داشتن همیشه گفتنی نیست؛ گاه سکوت است و گاه لبخند است گاه نگاه است و گاهی
فقط یه اس ام اس

Love isn’t sayable always, sometimes it is a silence, & sometimes it is a smile,
sometimes a glance & sometimes a sms!

——————————–

گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم / دل به امید پیامی که ندادی بستیم.

Though you don’t remember me but I am/I have hope of a message you don’t send!

——————————–

هی!!!! 3 راه بیشتر نداری:
1 با من باشی
2 با تو باشم
3 توافق کنیم که با هم باشیم

Hey you! You have just 3choice:

1. To be with me

2. I be with you

3. We be together (intoto).

——————————–

در دریای نیلفام خوابهای شیرین شب ، صدف های رنگین خیال را می کاوم ، شاید مروارید
رویای تو را در آن یابم

In my amiable dream’s sea, I search the colorful ammonite of dream, may I find
pearl of your dream!

——————————–

تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیبا ست حاجت به بیان نیست كه از روی تو پیدا ست من تشنه
ی یك لحظه تماشای تو هستم افسوس كه یك لحظه تماشای تو رویاست

What is my heart fault that you are beautiful, there is no need to say that you
it appears in you face, I am thirsty of seeing you just one moment, alas that
this is just dream!

——————————–

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز / می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم

When God like his slaves, there is no need to his slaves / I mollycoddle ones
swank to fondle everyone

——————————–

روزی که عشق را قسمت کردند پرواز را به تو دادند …. قفس را به من ساز را به تو
دادند …. غم را به من و من تشنه ی کویر دشت بارانم ….. مانند طایفه ی خاک می
مانم و دشمن طوفان من هر شب این ساز را به بهانه ی تو به صدا در می آورم

A day that part the love, they give the flying to you…they gave the cage to me,
music to you…they gave grief to me & I am a desert that is thirsty or raining, I
am like the soil & my enemy that is stream make this music for the sake of you…

——————————–

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو
را به خدا سپردم!

We told bye 100times everyday, but I knew the real mean of saying bye when I
bury you.

——————————–

تک درخت خاطراتم بر لب ساحل نشسته ، گر چه دوری از کنارم یاد تو در دل نشسته.

My lone tree of my memories is in the beach, you are away but your memory is in
the heart.

——————————–

صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر این است
که ندانی باید صبر کنی یا فراموش

Patience is painful, & forgetting is more painful, but the most painful it is
that you don’t know you should forget or wait.

——————————–

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرمساری
میان گریه هایش گفت آری

One day I asked him: do you love anyone except me? He cried from embarrassment
and told slowly: yes!

——————————–

عشق لالایی بارون تو شباست / نم نم بارون پشت شیشه هاست / لحظه ی شبنم و برگ گل یاس
/ لحظه ی رهایی پرنده هاست / لحظه ی عزیز با تو بودنه / آخرین پناه موندن منه

Love is lullaby of rain at nights/ is sprinkle of rain behind windows/ is moment
of dew & petal of Yas/ is the moment of extrication of the birds/is the moment
of being with you/ is the last refuge of me.

——————————–

اگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز همیشه مال تو هست:خدای مهربون،
فکرای قشنگ،قلب کوچیک من.

If you even have nothing in this world, be sure that 3is always for you: the
kind Allah, the good thoughts, my small heart!

——————————–

توی زندگی انتخاب دو چیز خیلی سخته:
1- همسر
2- هندوانه

In the life choose of 2 is so difficult:

1. Consort

2. Melon

——————————–

در كوچه های عشق دنبال تو می گشتم / حقیقت شب بود ترسیدم و برگشتم!

In the alleys of love I was searching you / in fact it was night I feared and
came back!

——————————–

زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل ها در آن مرده اند.

A life without love is just like a garden without sun that its flowers are died.

——————————–

اگه کوه باشی استواری … اگه رود باشی روانی … اگه کوه باشی بلندی اگه آسمان
باشی وسیعی … اگه خورشید باشی پر حرارتی اگه آدم باشی یه اس ام اس می فرستی!

If you are mountain you are constant…if you are river you are fluent…of you are
mountain you are tall, if you are sky you are ample…if you are sun you are
hot…if you are human you send a sms!

——————————–

مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شكستنم، به
افتخار عشق تو میگم كه بازنده منم…

It wasn’t important that I felt so grief, I flicker away of you, you was
important o my love! Not my breaking story, I tell you with honor of your love
that: I AM THE LOSER

——————————–

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم
گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو ….

The teacher said(s) I said: She. The teacher said (w) I said: With her. The
teacher said (b) I said: Beside her. The teacher said (d) I wanted to say:
Divorce, the teacher said: don’t say…

——————————–

عطر حرفات واسه من بوی گل شقایقه . تو رو دیدن واسه من قشنگ ترین دقایق

Your words smell is like a smell of corn poppy, & meeting you is the most
beautiful moments of me.

——————————–

غیر از غم عشق تو ندارم غم دیگر / شادم كه جز این نیست مرا همدم دیگر .

I have no other grief except your grief / I am happy that I have no other comate

——————————–

تمام امید آسیابان به وزش باده تا آسیابش از کار نیافته ، قلبم آسیاب ، خودم
آسیابان و نفسهایت باد…!

All hope of miller is wind that his mill can work always, my heart is mill, I am
the miller & your breathe is wind

...نوع مطلب : اس ام اس، 
برچسب ها :
یکشنبه 12 اردیبهشت 1389
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مسعود جویبار محفوظ است